Prawo administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

Prawnicy KDDK DopierałaKubot Adwokaci i Radcowie Prawni zapewniają Państwu fachowe wsparcie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej i innymi organami państwowymi. Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii gwarantują także reprezentację Państwa interesów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Nasze doświadczenie zdobyliśmy jako pełnomocnicy podmiotów prywatnych, zaskarżając decyzje administracyjne, m.in. z zakresu prawa budowlanego (pozwolenie na budowę/rozbiórkę, samowola budowlana, opłata legalizacyjna).  Reprezentujemy także jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w postępowaniach związanych z nakładaniem korekt finansowych i decyzjami orzekającymi zwrot środków europejskich.

 

Zajmujemy się m.in.:

- reprezentacją przed organami administracyjnymi oraz innymi organami państwowymi,

- reprezentacją przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,

- reprezentacją przez Naczelnym Sądem Administracyjnym.

prawo administracyjne, radcy prawni, adwokaci oleśnica, prawo budowlane
testowyt content block

testowy content block