Prawo Gospodarcze i upadłościowe

PRAWO GOSPODARCZE I UPADŁOŚCIOWE

 

Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii doradzają przedsiębiorcom działającym zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jak i spółek osobowych oraz kapitałowych.  Pomagamy w założeniu działalności gospodarczej czy spółki oraz ich restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii spadkowych.

 

Prawnicy KDDK DopierałaKubot Adwokaci i Radcowie Prawni zapewniają stałą, profesjonalną obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Posiadamy bogate doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych powstających w bieżącej działalności przedsiębiorców. Redagujemy, analizujemy oraz negocjujemy różnorodne umowy handlowe, z uwzględnieniem zabezpieczenia naszych Klientów od ryzyk związanych niewykonaniem czy nienależytym wykonaniem kontaktów. Zajmujemy się problemami nieuczciwej konkurencji i roszczeń z nią związanych, zapewniając ochronę zarówno cywilno jak i karnoprawną w tym zakresie.

 

Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii zajmują się również redakcją regulaminów i ogólnych warunków umów z konsumentami, ograniczając niebezpieczeństwo stosowania przez przedsiębiorców klauzul niedozwolonych.

 

W zakresie praktyki prawa upadłościowego zapewniamy wsparcie w ogłoszeniu upadłości i postępowaniu nią wywołanym, pomagając zarówno przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym (upadłość konsumencka). Doradzamy upadłym dłużnikom, w tym w kontaktach z syndykiem i sądem upadłościowym. Reprezentujemy w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu oraz orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zastępujemy również wierzycieli dochodzących swoich roszczeń w postępowaniu upadłościowym.

 

Zajmujemy się m.in.:

- zakładaniem spółek, zmianami w ich umowach oraz strukturze,

- przekształcaniem spółek,

- redakcją i analizą kontraktów handlowych,

- redakcją regulaminów sklepów internetowych,

- naruszeniami uczciwej konkurencji,

- reprezentacją dłużników i wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

prawo gospodarcze, pomoc prawna ws upadłości
testowyt content block

testowy content block