Prawo pracy

PRAWO PRACY

Prawo pracy to ta dziedzina prawa, z którą styka się praktycznie każdy. Z problemami prawnymi z zakresu prawa pracy borykają się zarówno przedsiębiorcy jak i pracownicy.

 

KDDK DopierałaKubot Adwokaci i Radcowie Prawni zapewnia bieżące doradztwo prawa pracy dla firm. Prawnicy Kancelarii swoje szerokie doświadczenie w tym zakresie zdobyli świadcząc stałą obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych.

 

Niezależnie Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii reprezentują pracowników w sporach z pracodawcami powstałymi na gruncie rozwiązywania umów o pracę, zapewniając skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych czy o przywrócenie do pracy.

 

Zajmujemy się m.in.:

- sporządzaniem i analizą umów z zakresu prawa pracy,

- odpowiedzialnością materialną pracowników,

- redakcją regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy i innych,

- reprezentacją procesową w sprawach dotyczących naruszeń w rozwiązywaniu stosunków pracy.

prawo pracy, prawo pracy oleśnica, radca prawny, adwokat Oleśnica
testowyt content block

testowy content block